ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2013-06-03 18:20

Δημος + κρατέω αιολικός τύπος κρετέω

κρετέω αμετάβατο, δηλ. χωρίς αντικείμενο, έχω την εξουσία, τη δύναμη, εξουσιάζω, βασιλεύω.με γενική νικώ κάποιον, υπερτερώ, είμαι κύριος κάποιου. Το παθητικό, κρατοῦμαι υπό τινος ή με δοτική : νικιέμαι, καταβάλλομαικατέχω, γνωρίζω καλά (π.χ. τις επιστήμες)θυμάμαι (κράτα αυτή την κουβέντα, θυμήσου την)αφομοιώνω, μεταβολίζω
ἰσχυρότερα ᾖ ἢ δυνήσεται κρατεῖν ἡ φύσις (πιο ισχυρά από όσα μπορεί να αφομοιώσει ο οργανισμός) πόνους
(μεταγενέστερα) στη γλώσσα των ευαγγελίων έχει την έννοια του κρατάω (π.χ. το χέρι κάποιου, ψωμί κ.λπ.)