ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή ΟΧΙ

2013-06-04 17:53

Ο καθ. Bernard Lietaer σε ένα πρόσφατο συνέδριο ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας "η πολιτική δημοκρατία είναι αναποτελεσματική χωρίς νομισματική δημοκρατία". Ο καθ. Joseph Huber έχει υποστηρίξει ότι η νομισματική αρχή πρέπει να γίνει η τέταρτη ανέξαρτητη εξουσία και να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο. Ο καθ. Richard Werner πρόσφατα ανέδειξε λύσεις για την Ελλάδα χωρίς μνημόνια και ο Michαel Kumhof έχει περιγράψει αναλυτικά την μετάβαση σε ένα τραπεζικό σύστημα που θα είναι 100% διασφαλισμένες οι αποταμιεύεσεις. Δική μου πεποίθηση είναι ότι οι ιδεολογίες όλων των αποχρώσεων έχουν στον πηρύνα τους έναν κοινό τόπο και αυτός είναι ο κεντρικός αλλά μη δημοκρατικός έλεγχος του νομισματικού συστήματος. Χωρίς έναν συνταταγματικό ριζοσπαστισμό που να επαναθεμελιώνει και να επανακαθορίζει τις σχέσεις εξουσίας δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση αλλά ούτε και μπορεί να αποτραπεί η επανεμφάνισή της.

1. Πρέπει ή όχι να κατοχυρωθεί συνταγματικά ο ρόλος του κράτους στο νομισματικό σύστημα;
2. Είναι το χρήμα δημόσιο αγαθό;
3. Πρέπει να απαγορευτεί η τραπεζική κλασματικών αποθεματικών;
4. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας διαφορετικός εκλεγμένος θεσμός ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την χάραξη του κρατικού προϋπολογισμού και της νομισματικής πολιτκής;
5. Πρέπει να είναι δημόσιος οργανισμός η Κεντρική Τράπεζα;
6. Πρέπει να εκλέγεται ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας;
7. Πρέπει να απαγορευτεί στο κράτος να δανείζεται;
8. Πρέπει να είναι διασφαλισμένες 100% οι αποταμιεύσεις;
9. Πρέπει να ενθαρυνθούν οι πρωτοβουλίες για την δημιουργία συμπληρωματικών νομισμάτων σε τοπικό (δημοτικό) επίπεδο;

Τα ζητήματα και οι προβληματισμοί δεν εξαντλούνται στα παραπάνω ερωτήματα, νομίζω όμως ότι είναι ένας σχετικά καλός οδηγός για συζήτηση.
 1. Πρέπει ή όχι να κατοχυρωθεί συνταγματικά ο ρόλος του κράτους στο νομισματικό σύστημα;


Κατ' εμέ ο κρατικός μηχανισμός, το πολιτικό σύστημα και τα πάσης φύσεως ιδιωτικά συμφέροντα δεν πρέπει να μπορούν να επεμβαίνουν στον νομισματικό σύστημα.
Το Κράτος (= πολίτες συνολικά) ναι. 

2. Είναι το χρήμα δημόσιο αγαθό;

Όχι.

3. Πρέπει να απαγορευτεί η τραπεζική κλασματικών αποθεματικών;

Χωρίς καμία αμφιβολία.

4. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας διαφορετικός εκλεγμένος θεσμός ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την χάραξη του κρατικού προϋπολογισμού και της νομισματικής πολιτκής;

Οι θεσμοί υπονομεύονται εύκολα και ποδηγετούνται ακόμα ευκολότερα. Ένα ορθά δομημένο νόμισμα δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από μια νομοθετική εξουσία στα χέρια των Πολιτών και όχι των πολιτικών.

5. Πρέπει να είναι δημόσιος οργανισμός η Κεντρική Τράπεζα;

Δεν πρέπει να υπάρχει κεντρική τράπεζα. Ένα ορθά δομημένο νόμισμα δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από μια νομοθετική εξουσία στα χέρια των Πολιτών και όχι των πολιτικών. Αν για κάποιο ακατανόητο λόγο αποφασιστεί πως πρέπει να υπάρχει, τότε ναι πρέπει να είναι δημόσιος οργανισμός.

6. Πρέπει να εκλέγεται ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας;

Δεν πρέπει να υπάρχει κεντρική τράπεζα. Ένα ορθά δομημένο νόμισμα δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από μια νομοθετική εξουσία στα χέρια των Πολιτών και όχι των πολιτικών. Αν για κάποιο ακατανόητο λόγο αποφασιστεί πως πρέπει να υπάρχει, τότε δεν έχει σημασία πως θα ορίζεται ο διοικητής γιατί κατά πάσα πιθανότητα οι επιλογές του δεν θα εξυπηρετούν τον πολίτη, αλλά το σινάφι των χρηματοοικονομικών institutions. 

7. Πρέπει να απαγορευτεί στο κράτος να δανείζεται;

Όχι. Πρέπει να τεθεί ένα χαμηλό όριο δανεισμού, 10% ας πούμε και αυτός να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για επενδύσεις και δημόσια έργα υποδομής.

8. Πρέπει να είναι διασφαλισμένες 100% οι αποταμιεύσεις;

Ναι, όσον αφορά στις καταθέσεις σε καταθετικούς λογαριασμούς. Κάθε είδους άλλος λογαριασμός (επενδυτικός κλπ) πρέπει να μην έχει εξασφάλιση ούτε για μία δραχμή.

9. Πρέπει να ενθαρυνθούν οι πρωτοβουλίες για την δημιουργία συμπληρωματικών νομισμάτων σε τοπικό (δημοτικό) επίπεδο;

Όχι. Η έννοια της υποβολής του κάθε νομίσματος σε ανταγωνισμό, ώστε αυτοί που το χειρίζονται να φροντίζουν για το καλύτερο μπορεί να συζητηθεί. Αν όμως το παρακάνουμε και σπάσουμε την νομισματική βάση μιας χώρας σε πολλά διαφορετικά ήδη ή θα πρέπει να έχουμε floating ισοτιμίες μεταξύ τους, κάτι καθόλου βοηθητικό για τους πολίτες ή με σταθερές ισοτιμίες το σύστημα θα καταστραφεί αργά ή πιθανότατα πολύ γρήγορα...